Produktionen sker i Soc&koms moderna IP-audiobaserade studio, som möjliggör produktion av hög kvalitet. Studion kan även användas för undervisning och forskning och kan bokas avgiftsfritt av högskolans studerande och personal. Upp till fyra personer kan delta i inbandningen i studion.