OM STUDION

I Soc&koms audiovisuella studio kan man t.ex. banda podcaster, skapa digitalt undervisningsmaterial, banda presentationer för föreläsningar eller konferenser, banda innehåll relaterat till forskningsprojekt eller göra intervjuer med informanter.

För Soc&kom är det viktigt att kunna erbjuda högklassiga digitala lösningar i informations- och undervisningssyfte. Därför är högskolan en stolt investerare i kraftfull och flexibel digital teknologi. 

Om man vill skapa innehåll för högskolans officiella kanal Studio Soc&kom ska man först kontakta ordföranden för nämnden för samhällskontakter, Jenny Stenberg-Sirén. Kontaktuppgifter till Jenny och det övriga produktionsteamet finns på Flamma.

Den grundliga renoveringen av Soc&koms audiovisuella studio möjliggjordes  av Konstsamfundet och Helsingfors universitets generösa bidrag.

Läs mer på Flamma.

STUDIONS UTRUSTNING

Består bland annat av följande: